Başa Dönün

Company Guideline Nedir

Kurumsal Kimlik Çalışması Nasıl Yapılır?

Kurumsal Kimlik Çalışması Nasıl Yapılır?

2. Dünya Savaşından sonra değişen üretim ilişkileri teknolojinin de gelişmesiyle birlikte kurumların arasındaki rekabeti arttırdı ve farklılaşma ihtiyacını…

Osman Yıldırım 24/01/2018
Bir firmanın veya markanın vereceği tüm mesajlarda bütünlük ilkesinin öne çıkmasıyla şirket kimliği de bütünleşik bir yapıya bürünmek zorunda kaldı. Company Guideline olarak da ifade edilen kurumsal kimlik tıpkı bir insan gibi kurumların da kendine has bir yapıları ve duruşları olduğunu ifade eder.